ارتقای سطح بهداشت دانش‌آموزان
ساعت ٧:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٩  کلمات کلیدی:

  سال تحصیلی:89-88

بسمه تعالی

 

 

برنامه :سالانه پرورشی

اهداف :ارتقای سطح بهداشت دانش‌آموزان                                                          نگرش :اولیا و دانش‌آموزان                                            نام آموزشگاه :دبستان پسرانه میرپور1

 

نظارت و ارزشیابی

مجریان

بودجه

زمان

شرایط و امکانات

نوع برنامه

برنامه عملیاتی

ردیف

بررسی گزارش کار بهداشت‌یاران مدرسه

 

 

پایان هرماه

تهیه کارتهای بهداشتی و تعیین بهداشت‌‌یار و مواد غذایی

آموزشی   ¨         

 

پرورشی    ¨

   

خدماتی    ¨

 

بهداشتی   þ

 

سایر          ¨

              

کنترل بهداشت محیط و مواد غذایی

1

تهیه نان و ماست و مواد غذایی سالم برای هرروز نوبت صبح دانش‌آموزان

مدیر عامل شرکت تعاونی دبستان

 

تا پایان سال تحصیلی

خرید نان و ماست و گردو، ساقه طلایی،نخودچی و کشمش،پخت لوبیا

توزیع تغذیه سالم در بین دانش‌آموزان در زنگ تفریح

2

 

مدیر و معاون دبستان و آموزگاران هر پایه

 

تا پایان اسفند

 

نظارت بر مصرف شیر در مدرسه و نبردن آن به منزل

3

خرید وسایل بهداشتی و کمکهای اولیه به میزان دانش‌آموزان

 

 

مهرماه

خرید چسب و بتادین

تهیه مواد بهداشتی و وسایل کمک های اولیه

4

 

 

 

 

هماهنگی با مدرسین آموزش خانواده

دعوت از اساتید مجرب جهت کلاسهای آموزش خانواده

5

افراد مشکل‌دار پس از شناسایی در زمانهای خاص به مراکز بهداشتی ارجاع داده می‌شوند.

مسئول آموزشگاه و اعضای انجمن

 

در طول سال تحصیلی

هماهنگی با مرکز مشاوره سینا و استفاده از خدمات مشاوره‌ای آموزش و پرورش

شناسایی دانش‌آموزان و خانواده‌های مشکل دار

6

 

 

 

 

تهیه کتابی در این مورد

معرفی کتابهای مفید در جلسات خانواده

7

                                                                                                                                                           مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهرضا