برنامه سالانه شورای آموزگاران
ساعت ۸:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٩  کلمات کلیدی:

برنامه سالانه شورای آموزگاران دبستان پسرانه میرپوریک

سال تحصیلی 89-88

 

تفسیر یک موضوع قرآنی

منشی

موضوع

                                سمت      توسط همکار

            ساعت

روز

تاریخ

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

بررسی امور جاری

                                     مدیر دبستان      آقای اسماعیلی

دوشنبه        3:30       

5/8/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

پرخاشگری

                               آموزگار کلاس اول خانم نادری

سه شنبه       3:30  

3/9/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

تربیت اسلامی

                                  روحانی مدرسه     حاج آقا رضایی

شنبه             3:30

28/9/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

خلاقیت

                                      معلم راهنما       آقای شعاعی

سه شنبه       3:30

15/10/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

چگونه استرس را کاهش دهیم

                              آموزگار کلاس سوم خانم احمدیان

پنجشنبه            11 

24/10/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

تأمل زنان

          آقای اسدی              کارشناس مسایل آموزش ابتدایی

سه شنبه      3:30  

13/11/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

چگونه کودکان را به مطالعه علاقه مند کنیم

                               آموزگار کلاس دوم خانم همت

پنجشنبه      3:30 

29/11/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

پرورش دانش آموزان خلاق

                            آموزگار کلاس چهارم                                    آقای احمدی

سه شنبه      3:30

11/12/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

بهداشت مدارس

                              مربی بهداشت دبستان                                     خانم قاسمی

سه شنبه     3:30

24/1/89

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

چگونه کلاسی شاد داشته باشیم

         آموزگار  کلاس پنجم                   آقای شاملی

سه شنبه    3:30

7/2/89

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

مسائل تربیتی

                               معاون پرورشی دبستان                                      خانم رحیمی

پنجشنبه   3:30

23/2/89

رونوشت

مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرضا(کارشناسی آموزش ابتدایی)                                                                        مدیر دبستان پسرانه میرپور یک

همکار ارجمند.................. آموزگار کلاس .........                                                                                                            حبیب ا... اسماعیلی