برنامه کلاس دوم
ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٩  کلمات کلیدی:

به نام خدا

سال1388   اصلاح الگوی مصرف

 

برنامه درسی کلاس:      دوم                           دبستان میرپوریک

آموزگارکلاس :             خانم همت           سال تحصیلی89-1388

 

زنگ چهارم

زنگ سوم

زنگ دوم

زنگ اول

         زنگ   ایام هفته  

 بنویسیم

 ورزش

 قرآن

بخوانیم

شنبه

هنر(نقاشی)

هدیه های آسمانی

بخوانیم -بنویسیم

ریاضی

یک شنبه

علوم

بخوانیم -بنویسیم

هنر

(خوشنویسی)

ریاضی

دوشنبه

بخوانیم -بنویسیم

قرآن

ریاضی

ورزش

سه شنبه

علوم

بخوانیم-بنویسیم

املاء

ریاضی

چهارشنبه

بخوانیم-بنویسیم

 علوم

 هدیه های آسمانی

ریاضی

پنج شنبه

        - صبحها شروع مراسم صبحگاهی7:45 می باشد.

        - عصرها مراسم نمازجماعت 12:15 می باشد.

        - حضوربه موقع درمدرسه موردانتظارمی باشد .

                                                                                                                        حبیب الله اسماعیلی

                                                                                                                     مدیر دبستان میرپور یک