مسابقه معماهای قرآنی

مسابقه ی معماهای قرآنی

شماره 1

 

 

 

 


1.   اسرائیل لقب کدامیک از پیامبران الهی است؟

 

2.قرآن ناطق چه کسانی هستند؟

 

3.کدام سوره است که هم نام قبیله پیامبر است؟

 

4. دعای معروفی که نقطه ندارد؟

 

 

 

 

مسابقه ی معماهای قرآنی

شماره 8

 

 

 

 

 

 

 1.     قارون که گنج معروفی داشت و در قرآن نیز به آن اشاره شده شوهر خواهر کدامیک از پیامبران بود؟

 

2.    در کدام آیه از قرآن خداوند از بندگانش تشکر می کند؟

 

3.نخستین کسی که در زمان رسول اکرم (ص) یکی از سوره های قرآن را به زبان فارسی ترجمه کرد که بود؟

 

4. کدام پیامبر به صفوه ا... مشهور است؟

 

                                   

 

 

 

 

                                   

 

دبستان پسرانه میرپور یک

/ 0 نظر / 27 بازدید