برنامه کلاس اول

به نام خدا

سال1388   اصلاح الگوی مصرف

 

برنامه درسی کلاس:      اول                    دبستان میرپوریک

آموزگارکلاس :             خانم نادری        سال تحصیلی89-1388

 

زنگ چهارم

زنگ سوم

زنگ دوم

زنگ اول

         زنگ   ایام هفته  

علوم

ریاضی

بنویسیم

بخوانیم

شنبه

ریاضی

علوم

بنویسیم

بخوانیم

یک شنبه

هنر

هنر

بنویسیم

قرآن

دوشنبه

ریاضی

ورزش

بنویسیم

بخوانیم

سه شنبه

ریاضی

علوم

بنویسیم

بخوانیم

چهارشنبه

ریاضی

بخوانیم و بنویسیم

ورزش

قرآن

پنج شنبه

        - صبحها شروع مراسم صبحگاهی7:45 می باشد.

        - عصرها مراسم نمازجماعت 12:15 می باشد.

        - حضوربه موقع درمدرسه موردانتظارمی باشد

حبیب اله اسماعیلی                                                                                                                            

                                                                                                       مدیردبستان میرپوریک

/ 0 نظر / 23 بازدید