برنامه کلاس دوم

به نام خدا

سال1388   اصلاح الگوی مصرف

 

برنامه درسی کلاس:      دوم                           دبستان میرپوریک

آموزگارکلاس :             خانم همت           سال تحصیلی89-1388

 

زنگ چهارم

زنگ سوم

زنگ دوم

زنگ اول

         زنگ   ایام هفته  

 بنویسیم

 ورزش

 قرآن

بخوانیم

شنبه

هنر(نقاشی)

هدیه های آسمانی

بخوانیم -بنویسیم

ریاضی

یک شنبه

علوم

بخوانیم -بنویسیم

هنر

(خوشنویسی)

ریاضی

دوشنبه

بخوانیم -بنویسیم

قرآن

ریاضی

ورزش

سه شنبه

علوم

بخوانیم-بنویسیم

املاء

ریاضی

چهارشنبه

بخوانیم-بنویسیم

 علوم

 هدیه های آسمانی

/ 0 نظر / 20 بازدید