برنامه کلاس سوم

به نام خدا

سال1388   اصلاح الگوی مصرف

برنامه درسی کلاس:       سوم                          دبستان میرپوریک

آموزگارکلاس :             خانم احمدیان      سال تحصیلی89-1388

 

زنگ چهارم

زنگ سوم

زنگ دوم

زنگ اول

         زنگ   ایام هفته  

علوم

ریاضی

بخوانیم بنویسیم

اجتماعی

شنبه

اهدیه های آسمانی

قرآن

ریاضی

بنویسیم(انشاء)

یک شنبه

علوم

املاء

ریاضی

خوشنویسی

دوشنبه

ورزش

ورزش

قرآن

بخوانیم بنویسیم

سه شنبه

انشاء

علوم ـ هنر

بخوانیم وبنویسم

ریاضی

چهارشنبه

هنر

ورزش

/ 0 نظر / 37 بازدید