ارتقای سطح بهداشت

  سال تحصیلی:89-88

بسمه تعالی

 

 

برنامه :سالانه پرورشی

اهداف :ارتقای سطح بهداشت دانش‌آموزان                                                          نگرش :اولیا و دانش‌آموزان                                            نام آموزشگاه :دبستان پسرانه میرپور1

 

نظارت و ارزشیابی

مجریان

بودجه

زمان

شرایط و امکانات

نوع برنامه

برنامه عملیاتی

ردیف

بازخورد این هدف: هر ماه گزارش کار بهداشت‌یاران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر دبستان و مربی بهداشت

 

پایان هرماه

آبان ماه

شرایط و امکانات لازم جهت این هدف و تهیه کارتهای بهداشتی

آموزشی   ¨          

 

پرورشی    ¨

   

خدماتی    ¨

 

بهداشتی   þ

 

سایر          ¨

              

کیفیت بخشی به امور بهداشتی با: نظارت و فراهم کردن امکانات لازم جهت کنترل بیماریها  و انجام  معاینات بهداشتی دانش‌آموزان

8

 

استفاده از اولیای منتخب و دانش‌آموزان منتخب

 

 

 

دعوت از متخصصان به منظور آگاهی اولیا در خصوص مسائل روانی،بهداشتی و اخلاقی

9

خانواده‌ها و دانش‌آموزان مشکل‌دارشناسایی و در زمانهای خاص به مراکز بهداشتی لرجاع داده می‌شوند.

کمک از اعضای انجمن اولیا و مربیان

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید