برنامه کلاس چهارم

به نام خدا

سال1388   اصلاح الگوی مصرف

 

برنامه درسی کلاس:       چهارم               دبستان میرپوریک

آموزگارکلاس :             آقای احمدی       سال تحصیلی89-1388

 

زنگ چهارم

زنگ سوم

زنگ دوم

زنگ اول

         زنگ   ایام هفته  

بنویسیم (املاء)

علوم

بخوانیم

ریاضی

شنبه

قرآن

تاریخ

بخوانیم بنویسیم

ریاضی

یک شنبه

خوشنویسی

هدیه های آسمانی

جغرافیا

ریاضی

دوشنبه

ورزش

ورزش

قرآن

علوم

سه شنبه

مدنی-هنر

بنویسیم(املاء)

ریاضی

بخوانیم

چهارشنبه

هدیه های آسمانی سمانآ    

علوم

بنویسیم (انشاء)

بخوانیم

پنج شنبه

       

/ 0 نظر / 24 بازدید