برنامه سالانه

  سال تحصیلی:89-88

                                                                                                      بسمه تعالی                                                                                                                      

 

 

برنامه :آموزشی

اهداف :ارتقای سطح علمی-آموزشی                                                            نگرش :دانش‌آموزان-معلمان                                               نام آموزشگاه :دبستان پسرانه میرپور1

 

نظارت و ارزشیابی

مجریان

بودجه

زمان

شرایط و امکانات

نوع برنامه

برنامه عملیاتی

ردیف

علاقه مندی دانش‌آموزان و تلاش بیشتر از جانب آنها

مجریان این هدف:مدیر دبستان

 

تا پایان سال تحصیلی

تهیه کارتهای تشویقی جهت انداختن در صندوق

آموزشی   þ         

 

پرورشی   ¨

   

خدماتی   ¨

 

بهداشتی  ¨

 

سایر         ¨

              

بالا بردن سطح علمی دانش‌آموزان با تهیه صندوق طلایی جهت دانش آموزان درس خوان و کوشا

1

رقابت سالم بین دانش‌آموزان هر کلاس

آموزگاران

 

آبان ماه

تهیه رنگ و یونولیت و طرح اولیه جهت اجرا

تهیه طرح تشویق همگانی در سالن دبستان جهت نصب عکس

2

ایجاد انگیزه و تلاش بیشتر در دانش‌آموزان

معاون

 

مهرماه

تهیه جایزه های مورد علاقه جهت دانش‌آموزان برحسب ژتون

تهیه کمد مخصوص اهداء جایزه

3

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید