اهداف آموزشی

1- شناخت 90 درصدی استعدادهای درخشان در آموزشگاه سرمایه گذاری بیشتر برای آنها

2- قبولی 100 درصدی دانش‌آموزان سال پنجم ابتدایی

3- قبولی 100 درصدی دانش‌آموزان سال اول تا چهارم

4- کاهش 2 درصدی ترک تحصیل دانش‌آموزان

5- آموزش 80 درصدی مهارتهای درست زیستن در دانش‌آموزان

6- گسترش 90 درصدی فرهنگ کتابخوانی در بین دانش‌آموزان

7- برگزاری شورای آموزگاران  و  بالا بردن سطح علمی آموزگاران

8- برگزاری جلسات آموزش خانواده با موضوعات مختلف آموزشی ، تربیتی و بهداشتی، هرماه یکبار

9- آموزش صحیح خوانی و روان خوانی 80 درصد در دانش‌آموزان به خصوص کلاس اولی‌ها

10- بالا بردن معدل درسی ریاضیات در امتحانات هماهنگ به معدل 18

11- جبران افت تحصیلی دروس املاء در پایه سوم، چهام و پنجم

12- افزایش آگاهی خانواده‌ها نسبت به مسائل مرتبط با دانش‌آموزان

13- آموزش مهارتهای زندگی

14- تشویق 50 درصد دانش‌آموزان به شرکت در مسابقات علمی

15- اطلاع والدین درمورد وضعیت درسی دانش‌آموزان با برگزاری جلسات ماهیانه کلاسی برای اولیاء

اهداف آموزشی

 

/ 0 نظر / 24 بازدید