برنامه کلاس پنجم

به نام خدا

سال1388   اصلاح الگوی مصرف

 

برنامه درسی کلاس:        پنجم                           دبستان میرپوریک

آموزگارکلاس :            آقای شاملی         سال تحصیلی89-1388

 

زنگ چهارم

زنگ سوم

زنگ دوم

زنگ اول

         زنگ   ایام هفته  

علوم

هدیه های آسمانی

بخوانیم و بنویسیم

 ریاضی

شنبه

املاء

جغرافی

بخوانیم و بنویسیم

قرآن

یک شنبه

علوم

خوشنویسی

بخوانیم و بنویسیم

ریاضی

دوشنبه

انشاء

هدیه ها

ریاضی

قرآن

سه شنبه

هنر

علوم

بخوانیم و بنویسیم

ریاضی

چهارشنبه

            ورزش   

ورزش

بخوانیم و بنویسیم

تاریخ(مدنی)

پنج شنبه

/ 0 نظر / 25 بازدید