برنامه امتحانات کلاس پنجم

به نام خدا

 برنامه امتحانات نوبت دوم کلاس پنجم

سال تحصیلی89-88

امتحانات شفاهی

 

ایام هفته

تاریخ امتحان

نام درس

ساعت

یکشنبه

26/02/89

قرآن

12-8

سه شنبه

28/02/89

هنر

12-8

چهارشنبه

29/02/89

بخوانیم

12-8

امتحانات کتبی

شنبه

1/03/89

هدیه های آسمانی

2 عصر

دوشنبه

03/03/89

علوم تجربی

2 عصر

سه شنبه

04/03/89

املاء

2عصر

پنجشنبه

06/03/89

ریاضی

2 عصر

 شنبه

08/03/89

جغرافی

10صبح

یکشنبه

09/03/89

انشاء

10 صبح

سه شنبه

11/03/89

تاریخ و مدنی

10  صبح

         

اولیای محترم توجه :

  • - به فرزندخوداعتمادبه نفس داده ودلهره وترس واضطراب ناشی ازامتحان راباایجادفضایی آرام وبانشاط درمنزل ازبین ببرید.
  • - پیگیرتغذیه سالم،خواب کافی وبموقع ومطالعه فرزندخودباشید.
  • - وسایل لازم برای امتحان راباکمک دانش آموزقبلا تهیه نمایید.
  • - توجه داشته باشید که فرزند شما نسبت به تاریخ و ساعت امتحان دقت کافی مبذول داشته نیم ساعت قبل از شروع امتحان در دبستان حاضر باشد.
  • - کنترل رفت و آمد دانش آموزان در زمان امتحانات به عهده ی اولیای محترم می باشد. اسماعیلی - مدیردبستان پسرانه میرپوریک

 

/ 0 نظر / 31 بازدید