تقویت روحیه ملی و دینی

  سال تحصیلی:89-88

بسمه تعالی

 

 

برنامه :سالانه پرورشی

اهداف :تقویت روحیه ملی و دینی در ایجاد روحیه معنوی و شناسایی استعدادهای نهفته                                                           نگرش :دانش‌آموزان                                            نام آموزشگاه :دبستان پسرانه میرپور1

نظارت و ارزشیابی

مجریان

بودجه

زمان

شرایط و امکانات

نوع برنامه

برنامه عملیاتی

ردیف

انجام فعالیت ها سبب می‌شود تا علاقه مندی به مسائل دینی و ملی در دانش‌آموزان افزایش یابد.

در تمامی این موارد با همکاری:

مدیر آموزشگاه

شورای مدرسه

شورای معلمان

شورای دانش‌آموزی

باهمکاری اولیا در برگزاری مراسم همکاری می‌کنند

 

از ابتدای سال تحصیلی

هماهنگی و انتخاب مربیان آگاه

آموزشی  ¨         

 

پرورشی  þ

   

خدماتی   ¨

 

بهداشتی  ¨

 

سایر         ¨

              

تصمیم براین است تا فعالیت های زیر صورت گیرد:

دعوت از مربیان مجرب مسائل پرورشی جهت تقویت روحیه ملی و دینی

1

مشارکت دانش‌آموزان در برپایی نمایشگاه

 

آذرماه

همکاری با آموزش و پرورش جهت تشکیل نمایشگاه

تشکیل نمایشگاه کتاب درهفته بزرگداشت کتاب و کتابخوانی

2

دانش‌آموزان ضمن آشنایی با این مسائل با مفهوم مشارکت در انجام تمامی فعالیت ها آشنا می‌گردند.

 

از آغاز سال تحصیلی

تهیه پوستر ، پلاکارد و چراغانی

تهیه وسایل موردنیاز جهت مناسبت‌های مختلف اعم از مراسم ملی ، مذهبی ، جشنها و ...

3

دانش‌آموزان به قداست خون شهدا و مفهوم ایثارو شهادت پی‌می‌برند. ‌

/ 0 نظر / 21 بازدید