برنامه سالانه

روش

میزان

چرا

کجا

چه وقت

چه کسی

مسئولیت دادن کمیته‌انضباطات جهت‌سامان‌دهی به اوضاع

 

 

تقویت حس مسئولیت پذیری

آموزشگاه

ابتدای سال تحصیلی

مربی ، مدیر، شورای دانش‌آموزی

تشویق به رعایت مسائل انضباطی با اهدای کارت امتیازی

 

 

تشویق به انجام امور انضباطی

آموزشگاه

طی سال تحصیلی

مربی ، مدیر، شورای دانش‌آموزی

تهیه‌کاربرگهای انضباطی

 

 

ثبت نمرات انضباطی و آگاهی دانش‌آموزان از آن

آموزشگاه

طی سال تحصیلی

مدیر و دبیران مربوطه

تهیه برگه مجوز ورود

 

 

عدم تأخیر دانش‌آموزان در ورود به کلاس

آموزشگاه

طی سال تحصیلی

مدیر و دبیران مربوطه

دفتر حضورو غیاب مسئول شورا

 

 

نظارت برامر حضور و غیاب

آموزشگاه

طی سال تحصیلی

شورای دانش‌آموزی ، مدیر

نوشتن قوانین انضباطی در چراغ راهنما

 

 

آشنایی و ارتباط بین محیط مدرسه و جامعه

آموزشگاه

/ 0 نظر / 26 بازدید