شناخت توانایی های خلاق دانش‌آموزان

  سال تحصیلی:89-88

بسمه تعالی

 

 

برنامه :سالانه پرورشی

اهداف :شناخت توانایی‌های خلاق دانش‌آموزان با انجام فعالیتهای ورزشی                                                         نگرش :دانش‌آموزان                                            نام آموزشگاه :دبستان پسرانه میرپور1

نظارت و ارزشیابی

مجریان

بودجه

زمان

شرایط و امکانات

نوع برنامه

برنامه عملیاتی

ردیف

انجام برنامه‌های عملیاتی باعث می‌شود تا:1- والدین از کار مربیان اطمینان حاصل کنند.

در تمامی این موارد

مدیر دبستان و مربی ورزش و مربیان مجرب  و اولیای دانش‌آموزان همکاری می‌کنند.

 

 

انجام این فعالیتها از ابتدای سال تحصیلی امکان پذیر است.

انتخاب و صحبت با مربیان ورزش

آموزشی   ¨         

 

پرورشی    ¨

   

خدماتی    ¨

 

بهداشتی   ¨

 

سایر         þ   

              

تصمیم براین است تا فعالیت های زیر صورت گیرد:

انتخاب مربیان ورزش مجرب و آموزش دیده زیر نظر سازمان تربیت بدنی

1

2- اهمیت دادن به ورزش صبحگاهی

 

 

هماهنگی با دانش‌آموزان

انجام ورزش صبحگاهی قبل از شروع کلاس درس

2

3- بهادادن به ورزش و فعالیت دانش‌آموزان خلاق و تلاش سایر دانش‌آموزان جهت عضویت در تیمهای ورزشی

 

 

پرداخت هزینه و تهیه وسایل ورزشی مناسب

ایجاد تیمهای مختلف ورزشی در زمینه‌های گوناگون و شرکت دادن آنها در مسابقات شهر و استان

3

اهمیت به نظر اولیا در تمامی موارد

/ 0 نظر / 15 بازدید