برنامه یکساله شورای آموزگاران

برنامه سالانه شورای آموزگاران دبستان پسرانه میرپوریک

سال تحصیلی 89-88

 

تفسیر یک موضوع قرآنی

منشی

موضوع

                                سمت      توسط همکار

            ساعت

روز

تاریخ

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

انتخاب آموزگاران کلاس ها

                                     مدیر دبستان      آقای اسماعیلی

شنبه              10:00

28/6/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

بررسی امور جاری

                                     مدیر دبستان      آقای اسماعیلی

دوشنبه        3:30       

5/8/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

پرخاشگری

                               آموزگار کلاس اولخانم نادری

سه شنبه       3:30  

3/9/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

تربیت اسلامی

                                  روحانی مدرسه     حاج آقا رضایی

شنبه             3:30

28/9/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

خلاقیت

                                      معلم راهنما       آقای شعاعی

سه شنبه       3:30

15/10/88

/ 0 نظر / 39 بازدید