برنامه سالانه شورای آموزگاران

برنامه سالانه شورای آموزگاران دبستان پسرانه میرپوریک

سال تحصیلی 89-88

 

تفسیر یک موضوع قرآنی

منشی

موضوع

                                سمت      توسط همکار

            ساعت

روز

تاریخ

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

بررسی امور جاری

                                     مدیر دبستان      آقای اسماعیلی

دوشنبه        3:30       

5/8/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

پرخاشگری

                               آموزگار کلاس اولخانم نادری

سه شنبه       3:30  

3/9/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

تربیت اسلامی

                                  روحانی مدرسه     حاج آقا رضایی

شنبه             3:30

28/9/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

خلاقیت

                                      معلم راهنما       آقای شعاعی

سه شنبه       3:30

15/10/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

چگونه استرس را کاهش دهیم

                              آموزگار کلاس سومخانم احمدیان

پنجشنبه            11 

24/10/88

آقای اسماعیلی

خانم مولایی

تأمل زنان

          آقای اسدی          &nb

/ 0 نظر / 33 بازدید