برنامه سالانه پرورشی

  سال تحصیلی:89-88

بسمه تعالی

 

 

برنامه :سالانه پرورشی

اهداف :برنامه شرکت در نماز جماعت دبستان                                                            نگرش :دانش‌آموزان                                            نام آموزشگاه :دبستان پسرانه میرپور1

نظارت و ارزشیابی

مجریان

بودجه

زمان

شرایط و امکانات

نوع برنامه

برنامه عملیاتی

ردیف

انجام برنامه های نماز جماعت باعث می‌شود تا:دانش‌آموزان با احکام و مطالب شرعی از جانب امام جماعت بیشتر آشنا می‌شوند.

در تمامی این موارد با همکاری:

مدیر آموزشگاه

شورای مدرسه

شورای معلمان و همکاری مدیریت آموزش و پرورش

 

 

صحبت با امام جماعت و هماهنگی جهت برنامه

آموزشی  ¨         

 

پرورشی  þ

   

خدماتی   ¨

 

بهداشتی  ¨

 

سایر         ¨

              

تصمیم براین است تا فعالیتهای زیر صورت گیرد.

دعوت از امام جماعت

1

تشویق دانش‌آموزان جهت کسب عنوان خادمین نماز

 

 

تعیین افرادی به عنوان خادمین الصلوه

2

اهدای جایزه سبب تشویق آنان در برگزاری نماز جماعت می‌شود.

 

تهیه جوایز جهت دانش‌آموزان

ارائه جایزه به دانش‌آموزان  فعال در نماز جماعت

3

 

 

 

تهیه جانمازهای مخصوص

/ 0 نظر / 51 بازدید