تحقیق دانش آموزی درباره ستارگان

تحقیق درباره ستارگان

چگونه ستارگان به وجود آمدند؟

ستاره ها از توده ی انبوه گاز و غبار شکل گرفته اند در فاصله ی دور از فضا توده های انبوه عظیمی از گاز و گرد و غبار به نام « نبولا» یا سحابی وجود دارند.بعضی از سحابی ها یا نبولا ها درخشان هستند و این همان جایی است که ستاره ها شکل می گیرند.

نزدیک ترین ستاره به زمین :

نزدیک ترین ستاره به زمین خورشید است با فاصله حدود 93 میلیون که تقریباَ 1200 برابر قطر کره ی زمین است و دورترین ستاره از زمین خورشید ما یکی از 100000 میلیون ستاره ای است که کهکشان را می سازد.فاصله دارترین ستاره ها در طرف کهکشان از خورشید حدود 80000 هزار سال نوری فاصله دارند.هرچند میلیون ها کهکشان دیگر با فاصله بیشتر از این وجود دارد که هریک دارای میلیون ها ستاره است.

درخشان ترین ستاره :

خورشید، درخشان ترین ستاره است.خورشید سایر ستاره ها را نیز روشن می سازد چون به ما خیلی نزدیک است.روشن ترین ستاره در آسمان شب ستاره ی کاروان کش است که در واقع 25 بار بیشتر از خورشید نور تولید می کند.ستارگان دیگری وجود دارند که از این هم روشن تر هستند و ممکن است یک میلیون بار بیشتر از خورشید درخشش داشته باشد اما چون خیلی دورتر از خورشید اند کم نورتر از ستاره کاروان کش دیده می شوند.

تعداد ستاره در آسمان:

در شبی که هوا صاف و تمیز باشد دور از شهر می توان 2000 ستاره را در آسمان تماشا کرد.از هر نقطه ی زمین می توان حدود 600 ستاره را یک جا دید.با تلسکوپ ستاره هایی که نور ضعیف تری دارند را نیز می توان ملاحظه کرد در جهان میلیون ها میلیون ستاره وجود دارد.

 

چرا ستاره ها چشمک می زنند؟

نور یک ستاره قبل از اینکه به چشم ما برسد از اتمسفر عبور می کند.اتمسفر شامل لایه های محرک هواست.اتمسفر نور ستاره ها را می شکند آن وقت به نظر می رسد که ستاره چشمک می زند.یک ستاره مثل توپ بزرگی از گاز داغ و مشتعل است.خورشید یک ستاره است و ستاره های دیگر از خودشان نور دارند.

ستاره ی دنباله دار :

ستاره ی دنباله دار از ذرات گرد و غباری که توسط گازهای منجمد و یخ به یکدیگر چسبیده تشکیل شده است.اقمار این ستارگان به دور خورشید می گردنند.

صورت فلکی:

ستاره ها در آسمان شب به اشکال مختلفی در می آیند. این اشکال هرگز تغییر نمی کنند و به آن صور فلکی می گویند.در زمان های قدیم بعضی از این اشکال را به نام های قو عقرب گاوآهن و شکارچی جبار نامیده اند.زیرا شبه جانوران انسان و اشیاء بودند ما هنوز هم از همین اسامی استفاده می کنیم.

راه شیری:

نام گروه بزرگی از ستارگان است که در طول آسمان شب کشیده شده اند وقتی ما به راه شیری نگاه می کنیم در واقع به گروه وسیعی از ستارگان که کهمشان را تشکیل می دهند می نگریم.

 

کهکشان چیست؟

کهکشان گروه بزرگ و میلیونی از ستارگان است.کهکشانی که ما در آن زندگی می کنیم

«راه شیری» شبیه یک دایره وسیع است که بازوان مارپیچی از ستارگان دارد.ازاین سرتا آن سر این کهکشان حدود 100000 سال نوری فاصله است.میلیون ها کهکشان دیگر در جهان وجود دارد.

چرا ستارگان فقط در شب دیده می شوند؟

ستاره ها را در طول روز نمی توان دید چون نور خورشید بسیار درخشان است.نور خورشید تمام آسمان را می پوشاند و آن را آبی می سازد و با آنکه ستاره ها در آسمان هستند چون چشمان ما به نور آبی انطباق یافته است نمی تواند ستاره های کم نور را در آسمان ببینند.در سپیده دم و هنگام غروب چون نور خورشید کم رنگ است روشن ترین ستاره ها و سیاره ها را می توان دید.

 

/ 3 نظر / 6355 بازدید
مریم

خیلی خوب بود

مریم

[قلب]

امیر حسین

خیلی خوب بود اما ای کاش ادبی تر و صمیمانه تر و... بنویسید ممنونم با اجازه کپی میکنم